Etusivulle Tietosuojasta

Rekisterin rekisterinpitäjä on PsKey Oy.
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: nimi, yrityksen nimi, yhteystiedot, palvelun sisältö, yhteydenottotapa, palaute.

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan (tietojen poistaminen henkilötietolain 34 §:n mukaisesti). Annetuista tiedoista syntyvää rekisteriä suojataan rekisteri­selos­teessa mainitulla tavalla. Annettuja yhteystietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on saatavissa yrityksestämme.